Profesoři či učitelé zadávají svým studentům často k napsání úvahu. Postoj k tomuto slohovému útvaru bývá různý, nicméně ve většině případů si žáci raději zvolí k napsání úvahu než třeba fejeton. Čím to je? Úvaha je slohový útvar, který můžeme zařadit jak do publicistického, tak i do uměleckého stylu. V některých případech se dokonce považuje úvaha za esej , která však může být také útvar odborný. Aby byla úvaha skutečně úvahou, je třeba se držet několika jednoduchých zásad. Autor úvahy by se měl při psaní skutečně zamyslet, měl by uvážit svůj názor a v neposlední řadě by měl mít dostatek argumentů. Autor se může na úvaze opravdu vyřádit. Povoleny jsou rozkazy, oslovování, apelování, tak zvané přemýšlení nahlas aj. Předpokládá se, že autor bude hledat nejrůznější postupy, bude se ptát (doporučujeme zejména řečnické otázky), ale zároveň povede čtenáře k stále novým a novým myšlenkám. Úvaha by měla mít pointu, měla by vyjadřovat postoje a nutit čtenáře k zamyšlení se.

Podklady pro úvahu objednávejte zde.

www.referatyzababku.cz > www.zadania-seminarky.sk > Levnereferaty.cz > mujreferat.cz