Zajímá vás, co je to rigorózní práce ? Rigorózní práce je součástí státní rigorózní zkoušky. Tuto zkoušku musí student složit, aby mu mohl být udělen tak zvaný malý doktorát, například JUDr., PhDr., RNDr. aj. Kdo má možnost skládat rigorózní zkoušky? Do psaní rigorózní práce a skládání rigorózní zkoušky se pouští absolvent již pregraduálního vysokoškolského programu ve studijním oboru, který musela Akreditační komise nejprve schválit. Při psaní rigorózní práce má student možnost vycházet nebo přímo navázat na svou úspěšně obhájenou a dobře hodnocenou diplomovou práci. V případě, že je diplomová práce vysoce kvalitní, může být uznána i za rigorózní práci. Obecně lze tedy říct, že rigorózní práce je jakýmsi mezistupněm mezi pregraduálním a postgraduálním stupněm vysokoškolského studia. Zásady zpracování rigorózní práce jsou velmi podobné diplomové práci , nároky však bývají vyšší (například je kladen důraz na práci se zahraniční literaturou, očekává se kvalitnější výzkumné šetření apod.). Práce vypovídá o skutečných kvalitách autora, a tak by si měl dát s jejím zpracováním opravdu záležet.

Podklady pro rigorózní práci objednávejte zde.

www.referatyzababku.cz > www.zadania-seminarky.sk > Levnereferaty.cz > mujreferat.cz