Referát se dá jednoduše popsat jako text, který jeho autor zredukuje o doplňkové či hodnotící informace a stručně charakterizuje obsah dokumentu, ze kterého autor čerpá. Referát může být zpráva o umělecké, vědecké, kulturní, sportovní nebo jiné události, přičemž základními vlastnostmi referátu je výstižnost, přehlednost, stručnost, přesnost a objektivnost. Než se do psaní referátu dáte, měli byste vědět, jak by měl být referát správně formulován. Pište v přirozeném jazyce, v jednoduchých větách, klidně můžete používat hesla, psát telegrafickým stylem. Při psaní referátu je možné používat textové formulace z referovaného dokumentu, ale snažte se volit vlastní slova, v žádném případě nekopírujte. V praxi se můžete setkat s různými typy referátů (informativní, indikativní, kritický, modulární, analytický, monografický, přehledový, výběrový, autorský referát ). Každý typ má svoje vlastní specifika, avšak při psaní se můžete řídit stejnými pravidly. Základní pravidla: správný výběr tématu, získávání informací z důvěryhodných zdrojů, zpracování informací jednoduchou a přesnou metodou. V případě, že budete referát přednášet, připravte si prezentaci.

Podklady pro referát objednávejte zde.

www.referatyzababku.cz > www.zadania-seminarky.sk > Levnereferaty.cz > mujreferat.cz