Dizertační práce stejně jako například diplomové práce jsou nedílnou součástí písemné vědecké komunikace a jejích hlavním cílem není publikovat nový vědecký poznatek, ale přesvědčit zkušební komisi o kvalitách autora a jeho způsobilosti. Díky tomu se může autor dizertační práce samostatně zabývat odbornou činností či aktivní tvůrčí vědeckou prací. Dizertační práce se samozřejmě od bakalářské nebo diplomové práce v mnoha ohledech liší, jelikož se od ní očekává mezinárodně přijatelná úroveň. To znamená, že kandidát je schopen provádět originální vědecký výzkum tak, aby posunul dopředu problematiku oboru, kterým se zabývá. Téma dizertační práce nemůže být voleno náhodně či neuváženě. Naopak se klade důraz na to, aby si autor našel takové téma, které bude schopen zpracovat. Stejně tak je důležité, aby si autor pohlídal přímo úměrný počet stran své práce, protože příliš obsáhlé dílo svědčí často o nekvalitním zpracování tématu. Mnohdy méně je více. Pokud autor zvolí vhodnou strukturu a ucelenost textu, stačí skutečně menší objem.

Podklady pro disertační práci objednávejte zde.

www.referatyzababku.cz > www.zadania-seminarky.sk > Levnereferaty.cz > mujreferat.cz