Ceník


Střední školy a gymnázia

 • Podklady pro Referáty (eseje, úvahy, slohovky, čtenářské deníky) 99,-Kč / strana AKČNÍ CENA
 • Podklady pro Seminární práce 139,-Kč / strana AKČNÍ CENA

Vyšší odborné a vysoké školy

 • Podklady pro referáty (Esej, úvaha, chrakteristika, příběh, povídky, čtenářský deník, atd...) 219,-Kč / strana
 • Podklady pro Seminární práce (zápočtové, semestrální, ročníkové) 269,-Kč / strana
 • Podklady pro Bakalářské a absolventské práce 319,-Kč / strana
 • Podklady pro Diplomové práce 369,-Kč / strana
 • Podklady pro Rigorózní práce 469,-Kč / strana
 • Podklady pro Disertační práce 469,-Kč / strana
 • Podklady pro MBA práce 469,-Kč / strana

Podklady pro jiné texty

 • Recenze od 300,-Kč / strana
 • PR Článek od 500,-Kč / strana
 • Specifické jako články pro webové prezentace, proslovy, slogany, překlady - domluvou
 • Korektury pro Český jazyk (pravopisné, gramatické a stylistické chyby) 119,-Kč/ strana

Příplatky za expresní zpracování


 • Zpracování do 72 hodin + 30%
 • Zpracování do 48 hodin + 50%
 • Zpracování do 24 hodin + 80%
Expresní práce pouze v rozsahu do 10 stran.

Uvedené ceny platí při standardním formátu
 • Velikost písma: 12
 • Písmo: Times New Roman
 • Řádkování: 1,5
 • Standardizovaná normostrana o délce 1 800 znaků, včetně mezer, což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250ti slovům běžného textu.
Pro všechny typy Zdarma úvodní strana a strana s uvedením použitých zdrojů.

U jiných požadavků bude cena odlišná dle odchylky od standardní úpravy. V případě objednání většího počtu stran je možná množstevní sleva.

Ceny platné od 1.10.2009
Uvedené ceny jsou bez DPH.

www.referatyzababku.cz > www.zadania-seminarky.sk > Levnereferaty.cz > mujreferat.cz