Absolventská práce se řadí k náročnějšímu druhu písemného projevu, nicméně znáte-li základní pravidla, nemusíte si dělat starosti. Absolventskou práci zvládne s trochou trpělivosti úplně každý. Absolventská práce se zadává proto, aby student prokázal schopnost samostatně využít poznatky získané během vzdělávání a odborné praxe a aplikovat je při řešení konkrétního úkolu v daném oboru. Téma absolventské práce si může zvolit student sám, respektive jedno ze školou předložených témat. Absolventská práce sebou nese i zásady jako je například schválení garantem apod. Při zpracování absolventské práce se student obrací na vedoucího své práce a nechybí ani oponent. Neváhejte se na svého vedoucího absolventské práce obrátit kdykoliv si nebudete vědět s něčím rady. K samotnému zpracování práce: máte-li zvolené téma, můžete se pustit do anotace (stručný obsah práce), absolventská práce může být teoretická, empirická či praktická. Důležité je také to, abyste měli stanovený cíl práce, k jehož naplnění se používají různé metody a postupy. V závěru své práce nezapomeňte uvést všechny použité zdroje, seznam příloh a další. Formální úpravy práce se různí podle typu vysoké školy.

Podklady pro absolventskou práci objednávejte zde.

www.referatyzababku.cz > www.zadania-seminarky.sk > Levnereferaty.cz > mujreferat.cz